Naszą inicjatywą jest bezpłatnie publikowany Magazyn Kinetoskop do pobrania na naszej stronie. Głównym celem naszego pisma jest dostarczanie czytelnikowi rzetelnych recenzji i artykułów filmowych.

 

REDAKTOR
Piotr Berndt

WSPÓŁPRACOWNICY
Cyprian Sajna, Ada Adante, Agata Malinowska, Ania Blannche, Anna Wiącek, Bożena Szybowicz, Joanna Roman, Karol Janusz, Karolina Łachmacka, Magdalena Skorus, Marcin Zembrzuski, Mariusz Czernic, Martyna Chmieleska, Michał Kómoch, Minola, Monika Tomalik, Rafał Grynasz, Sylwjia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
info@kinetoskop

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów.